FAQ

Algemeen

De recruitmentafdeling van TPS werft en selecteert haar technisch personeel zelf. De beschikbaarheid van kwalitatief ervaren personeel wordt vervolgens nauwkeurig gematcht op de openstaande aanvragen. Wilt u weten hoe wij de juiste man bij u kunnen krijgen, neem dan contact op via +31(0) 76 7810781.

TPS staat bekend om haar flexibiliteit en lost elk personeelsvraagstuk zo snel mogelijk op. Het inzetten van mensen is afhankelijk van de beschikbaarheid en uiteraard de gevraagde werkervaring. Bij spoed is inzet binnen 24 uur mogelijk.

TPS heeft ervaring met het leveren van grote groepen personeel op één project. Het leveren van een groep van twintig gekwalificeerde technici is binnen twee weken te realiseren. Weten binnen welke tijd dit voor u gerealiseerd kan worden? Neem contact op via +31(0) 76 7810781 of mail naar info@tps-levert.nl.

Communicatie op de werkvloer is van groot belang, en zeker in een technische omgeving waar op basis van vaktermen het werk wordt besproken. Al onze kandidaten worden in het Engels gescreend en starten alleen als zij communicatief sterk genoeg zijn.

Ons personeel krijgt een bedrijfsauto of komt met eigen vervoer naar de werkplek, conform de afspraken met de opdrachtgever.

Operationeel

TPS is een flexibele onderneming met korte lijnen. Indien het geplande werkschema wijzigt, kan de opdrachtgever direct contact opnemen met zijn of haar contactpersoon binnen TPS. De nieuwe planning wordt direct besproken, verwerkt en gecommuniceerd met de ingeleende werknemers.

De medewerkers hebben een sterk arbeidsethos en staan positief tegenover overwerk. Zondag is in principe een vrije dag, maar indien gewenst invulbaar na overleg met TPS.

De opdrachtgever geeft in de eerste plaats directe werkinstructies en een veiligheidsinstructie aan het personeel, tenzij anders is overeengekomen. Ook draagt de opdrachtgever in beginsel zorg voor hulpmiddelen die vereist zijn om het werk ter plaatse te kunnen verrichten. Basisgereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen verzorgt TPS.

Opdrachtgevers controleren en ondertekenen aan het eind van de week de tijdlijsten. Alle overige administratieve zaken regelt TPS. De gewerkte uren worden wekelijks in rekening gebracht. Precies weten hoe u dit moet doen? Neem contact op via +31(0) 76 7810781 of mail naar info@tps-levert.nl.

Bij ziekte neemt de medewerker contact op met TPS via +31(0) 76 7810781. TPS neemt vervolgens direct contact op met de opdrachtgever en zorgt voor de juiste afstemming.

Buiten kantoortijden zijn wij uiteraard bereikbaar. Binnen kantoortijden kunt u ons bereiken op +31(0) 76 7810781 of mailen naar info@tps-levert.nl. Buiten kantoortijden kunt u bellen naar +31(0) 6 57312420.

Personeel

De minimale inzet is één week. Bij langere projecten gaan de technici om de vijf à dertien weken naar huis. Een dergelijk rotatie-schema wordt vooraf besproken en geeft overzicht voor de lange termijn. Wilt u weten hoe lang ons personeel beschikbaar is? Bel naar +31(0) 76 7810781 of mail naar info@tps-levert.nl.

TPS weet hoe prettig het werkt wanneer je iemand kunt inzetten die het project, de situatie en de werkwijze al kent. TPS streeft er dan ook naar om eerder geplaatste werknemers terug te plaatsen bij vorige klanten.

TPS onderscheidt zich in de kwaliteit van het personeel, de dienstverlening naar de opdrachtgever en de begeleiding van onze vakmensen. Zo begeleiden we hen op de eerste werkdag. We introduceren ze op uw project en laten ze kort kennis maken met de leidinggevende en de werkzaamheden. Daarna is en blijft er contact met onze medewerkers. Tevens gaan we regelmatig bij onze kandidaten op huisbezoek om te weten wat er speelt en mogelijke vragen te beantwoorden. Uw contactpersoon van TPS heeft gedegen ervaring met personeelsbemiddeling, kennis van techniek en spreekt uw taal. Zo beschikt u over een prettige gesprekspartner die aan een half woord genoeg heeft.

TPS zorgt voor goede, schone en veilige huisvesting voor haar werknemers. De accommodatie bestaat veelal uit gemeubileerde huizen met niet meer dan vijf slaapkamers. Voldoende privacy, en prettig wonen, vergroot de productiviteit van onze mensen aanzienlijk. TPS draagt zorg voor de organisatie van huisvesting en alle overige faciliteiten voor een ontspannen verblijf.

Op het moment dat personeel wordt ingezet in Nederland zijn zij verzekerd voor eventuele ziektekosten. Na de organisatie van het BSN, ID-controle, contractering en huisvesting kan het personeel aan het werk. TPS organiseert en controleert alle documenten. Dit gaat in nauwe samenwerking met het internationale accountantskantoor Mazars, specialist op het gebied van internationale regelgeving rondom personeelszaken.

Financieel

TPS werkt met een all-in tarief. Dat betekent dat alle kosten van de technici zijn verwerkt in het uurtarief. Het uurtarief bevat loonkosten, sociale lasten, belastingen, vervoerskosten, verblijfskosten, gereedschap, pbm's en verzekeringen. Wilt u weten wat voor u de investering zou zijn? U kunt mailen naar info@tps-levert.nl of bellen naar +31(0) 76 7810781.

Een technicus wordt beloond op basis van de geldende CAO in de branche. In geval van onregelmatige diensten en inschaling in een andere functiegroep kan het loon variëren.

De betalingstermijn van TPS is 14 dagen.

De opzegtermijn is één week.

Wetgeving en certificering

Werken in Nederland is vrij toegestaan voor mensen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De EER omvat de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werkenden.

TPS is 26 september 2017 voor de vierde keer als bedrijf VCA gecertificeerd. Op 26 september 2020 behalen we opnieuw onze VCA-certificatie. Daarnaast beschikken alle medewerkers over het veiligheidscertificaat B-VCA of Vol-VCA.

We zijn NEN 4400-1 gecertificeerd. Dat doen we niet alleen voor het papiertje, maar vooral voor onze vakmensen en klanten. TPS stimuleert dan ook actief haar partners om volgens deze normen en waarden te werken, we doen het samen! Met als resultaat dat al onze partners een NEN 4400-2 certificaat aan de muur hebben hangen. Dat zorgt voor een geoliede samenwerking met ijzersterke resultaten, zodat niet alleen de werknemer maar ook de klant in behouden haven zijn.

Met het SNA-keurmerk toont TPS aan een betrouwbare partner te zijn voor opdrachtgevers. Wij worden tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Tijdens deze inspectie worden de volgende verplichtingen uit arbeid gecontroleerd:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk;
  • Identiteitscontrole.

Door onze SNF-certificering kunnen we aantonen dat we arbeidsmigranten op de juiste manier huisvesten. Voor de jaarlijkse controle dienen wij te voldoen aan de eisen van het SNF inhuurregister en dienen wij aan te tonen dat voor alle arbeidsmigranten huisvesting wordt gerealiseerd bij SNF geregistreerde partijen.

TPS is lid van de NBBU en daarom vindt er regelmatig een controle plaats waarbij gekeken wordt of de cao-regels voor de uitzendbranche gehanteerd worden. Hierbij kunt u denken aan het tijdig uitbetalen van het loon en opgebouwde reserveringen.