Privacyverklaring.

Privacyverklaring

TPS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. TPS houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@tps-levert.nl of telefonisch via +31(0)76 78 10 781.

Wie zijn wij?

TPS is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Technical Project Services B.V. onder KvK nummer 24449022 en is een Nederlands uitzendbureau, gevestigd in Breda.

Doeleinde waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

 • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door TPS;
 • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan TPS uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals de servicepartners van TPS;
 • Wanneer u contact heeft met TPS om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn, per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites, als u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media;
 • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media;
 • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van TPS. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook en/of zoekmachines zoals Google. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten en/of op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van de (mobiele) website en voorkeuren voor communicatiekanaal.
   

Beveiliging en bewaartermijn

TPS gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt TPS ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen TPS toegang tot uw gegevens. TPS neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. TPS bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Gebruik persoonsgegevens door derden

TPS laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Cookies

TPS maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. TPS plaatst een aantal cookies op uw randapparatuur (zoals pc, smartphone of tablet) om uw ervaring online te verbeteren. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat u voor bepaalde webpagina’s extra aandacht heeft. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Safari

Rechten van betrokkene

Als relatie van TPS heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. U kunt zich beroepen op de volgende rechten:

 • Recht op het inzien van uw gegevens;
 • Recht op het verwijderen van uw gegevens;
 • Recht op het aanpassen van uw gegevens;
 • Recht op het bezwaar maken op de verwerking van uw gegevens;
 • Recht om uw gegevens over te dragen;
 • Recht op het intrekken van de verleende toestemming;
 • Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u zich wil beroepen op een of meerdere rechten, kan er contact worden opgenomen met TPS via info@tps-levert.nl of telefonisch via +31(0)76 7676318.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan TPS niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. TPS is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. TPS heeft geen zeggenschap over deze websites noch is TPS verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Wijzigingen

TPS behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van TPS. 

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privacyverklaring? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Update 22 mei 2024