Op Weg naar een Fossielvrije Toekomst voor Vrachtwagens

De transportsector staat voor de uitdaging om de CO2-uitstoot te verminderen en af te stappen van fossiele brandstoffen. Wat zijn de meest geschikte alternatieven voor zware vrachtwagens, zowel nu als in de toekomst? Bovendien, welke duurzame opties zijn momenteel al beschikbaar.

Duurzame Alternatieven voor CO2-uitstoot

Er zijn verschillende technologieën voorgesteld als antwoord op deze vraag, waaronder accu-elektrische en waterstof-brandstofcellen, evenals hernieuwbare brandstoffen zoals gehydrogeneerde plantaardige olie (HVO) en Bio-LNG. Elk van deze systemen heeft unieke voordelen en beperkingen met betrekking tot ontwikkeling, infrastructuur, kosten en milieueffecten gedurende de levenscyclus

Analyse van Toekomstige Brandstoffen en Trends

Onderzoekers analyseren en modelleren toekomstige brandstoffen en trends om inzicht te krijgen in welke brandstoffen waarschijnlijk zullen worden gebruikt in diverse transportvormen, waaronder scheepvaart, luchtvaart en personenauto's. Voor zware bedrijfsvoertuigen lijkt de industrie momenteel twee dominante alternatieven te onderzoeken: accu-elektrisch en waterstof.

De infrastructuur vormt een van de grootste uitdagingen, vooral bij waterstof, vanwege de moeilijkheid van transport. Daarnaast is er de cruciale vraag waar alle benodigde elektriciteit vandaan moet komen. Dit geldt niet alleen voor het voeden van elektrische voertuigen, maar ook voor het produceren van de noodzakelijke hoeveelheid waterstof. Andere industrieën, zoals staal- en chemische productie, zullen hoogstwaarschijnlijk in de toekomst veel waterstof nodig hebben.

BLOG: Vrachtwagens op waterstof, de toekomst?


Accu-elektrisch versus Waterstof-brandstofcellen: Een Gecombineerde Aanpak

Met de huidige technologieën geldt over het algemeen: voor kortere afstanden zijn accu-elektrische vrachtwagens praktischer, gezien hun beperkte bereik en de noodzaak voor oplaadpunten. Voor langere afstanden, waar laadinfrastructuur beperkter is, lijken waterstof-brandstofcellen een aantrekkelijkere optie vanwege hun grotere actieradius en kortere oplaadtijd. Desondanks zijn waterstoftrucks nog in ontwikkeling, terwijl accu-elektrische trucks momenteel al beschikbaar zijn en een aanzienlijk deel van het huidige Europese goederentransport emissievrij kunnen maken.

De Rol van Conventionele Verbrandingsmotoren in de Toekomst

Naast deze opkomende technologieën blijven conventionele verbrandingsmotoren nog steeds relevant. Deze zullen naar verwachting nog geruime tijd aanwezig zijn, zelfs in een post-fossiele brandstofwereld. Alternatieve brandstoffen, waaronder biogas, waterstof en elektrobrandstoffen, kunnen een rol spelen in het behoud van verbrandingsmotoren in de toekomst. Elektrobrandstoffen bieden namelijk flexibiliteit doordat ze kunnen worden gebruikt in dezelfde motoren en tankinfrastructuur als conventionele brandstoffen. 

Beschikbare Fossielvrije Alternatieven Vandaag

Hoewel veel toekomstige oplossingen nog in ontwikkeling zijn, zijn er vandaag de dag al verschillende fossielvrije alternatieven voor vrachtwagens beschikbaar. Zo zijn er al vrachtwagens op biogas beschikbaar voor langeafstandsvervoer. Accu-elektrische vrachtwagens zijn eveneens actief op de markt en geschikt voor distributie en regionaal transport.

Voor dagelijks gebruik tot 300 kilometer is een elektrische truck een haalbare fossielvrije optie. Dit is gebaseerd op één nachtelijke lading, en de actieradius kan verder worden vergroot naarmate de openbare laadinfrastructuur blijft groeien.

Hernieuwbare Brandstoffen in de Huidige Markten

Hernieuwbare brandstoffen, zoals biodiesel, HVO en Bio-LNG, hebben verschillende adoptiesnelheden per markt. In Frankrijk neemt bijvoorbeeld het gebruik van biodiesel toe. Bedrijven werken aan het uitbreiden van de productie van Bio-LNG en het toegankelijker maken voor vrachtwagenchauffeurs, terwijl het tanknetwerk in heel Europa snel groeit.

Voor brandstofcellen op waterstof zijn praktijktests met klanten in ontwikkeling, met de ambitie om in de tweede helft van dit decennium een commercieel aanbod te lanceren.

Conclusie

De weg naar een fossielvrije toekomst voor zware vrachtwagens omvat een gevarieerde mix van technologieën en brandstoffen. Het is cruciaal te begrijpen dat deze verschillende benaderingen elkaar aanvullen in plaats van concurreren. Voor bedrijven die de overstap naar fossielvrije brandstoffen overwegen, is het advies niet af te wachten welke technologie als 'winnaar' uit de bus komt, maar actief te beginnen met het onderzoeken van lokale ontwikkelingen en beschikbare opties op de markt. De oplossingen om de uitstoot te verminderen, zijn mogelijk al binnen handbereik. Het is van essentieel belang om deze dynamische ontwikkelingen in de transportsector nauwlettend te volgen, waarbij een tijdig onderzoek naar duurzame alternatieven en technologische vooruitgang kan bijdragen aan een groenere toekomst voor de transportindustrie.